Archeologienota voor uw bouwproject

Archeologisch vooronderzoek bij omgevingsvergunningen

Bij LAReS kan u terecht voor het opstellen van een archeologienota en het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek en opgravingen in functie van uw aanvraag van een omgevingsvergunning.

MEER INFO OVER

Archeologienota

Vanaf 1 juni 2016 is het nieuwe Vlaamse Onroerend Erfgoeddecreet van kracht. Dit heeft gevolgen voor wie een aanvraag voor een omgevingsvergunning wil indienen. In vele gevallen moet een bekrachtigde archeologienota worden toegevoegd aan de aanvraag tot verkavelen of bouwen. Soms moet er ook archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wat nu?

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Wanneer is dit nodig?

Of je verplicht bent een archeologienota toe te voegen aan je vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van:

  • de totale oppervlakte van de betrokken percelen
  • de oppervlakte van de geplande bodemingrepen
  • de ruimtelijke bestemming van het terrein
  • de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site/vastgestelde archeologische zone
Contacteer ons

De criteria en drempels zijn verschillend voor:

  • omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen
  • omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden

Aan de hand van de beslissingsboom kan je heel eenvoudig nagaan of een archeologisch vooronderzoek in jouw situatie verplicht is. Via het Geoportaal kan je opzoeken of het terrein zich situeert in een beschermde archeologische site, in een vastgestelde archeologische zone of in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.

HOE VERLOOPT

Het opstellen van een archeologienota?

Bureauonderzoek

Eerst wordt een bureauonderzoek uitgevoerd om te bepalen wat de impact van de geplande werken op de bodem en wat de archeologische verwachting is. Hieruit kan blijken dat we geen archeologische sporen en vondsten verwachten; dan wordt het terrein vrijgegeven voor ontwikkeling. Als blijkt dat er wel archeologische sporen en vondsten te verwachten zijn, zijn er verschillende vooronderzoeken mogelijk.

Steentijd?

Worden er resten uit de steentijd verwacht, zullen eerst landschappelijke boringen worden gezet om te achterhalen of de bodem nog goed genoeg bewaard is. Is dit het geval, dan worden archeologische boringen gezet, mogelijk gevolgd door een proefputtenonderzoek. Is dit niet het geval, dan hoeft er geen verder onderzoek naar steentijd te worden gedaan.

Ander tijdperk?

In het geval er resten uit het neolithicum, de metaaltijden, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe/nieuwste tijd worden verwacht, moeten proefsleuven getrokken worden.

De archeologienota

De resultaten van de vooronderzoeken worden beschreven in de archeologienota. Hierin staat ook of er nog verder onderzoek (opgraving) nodig is na het verkrijgen van de vergunning, of dat het terrein vrijgegeven kan worden. De archeologienota wordt ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed en het advies wordt opgenomen in de vergunning.

Meer informatie over het opstellen van een archeologienota?

Contacteer ons

OVER ONS

Wie zijn wij

LAReS is een jong bedrijf in het hart van de Antwerpse Kempen, opgericht in 2012 door Elly Heirbaut. Wij staan garant voor een efficiënte, snelle en goedkope uitvoering van alle aspecten van het archeologisch onderzoek (het opstellen van de archeologienota, het uitvoeren van het archeologisch onderzoek en opgraving) met aandacht voor de behoefte van de klant. Ons team heeft al ruim 20 jaar ervaring opgebouwd. We hebben projecten uitgevoerd in het kader van kleine en grootschalige verkavelingen, ruilverkavelingen, bouwprojecten…

Ons team van ervaren archeologen werkt in heel Vlaanderen. Voor archeologienota’s, landschappelijke en archeologische boringen, proefsleuven en proefputten en opgravingen kan u dus zeker bij ons terecht.

Ons team

Elly Heirbaut

In 1999 ben ik afgestudeerd aan de KULeuven, maar al enkele jaren eerder heb ik mijn eerste opgravingservaring opgedaan. Van mijn passie heb ik mijn werk kunnen maken en ondertussen werk ik ruim 20 jaar in de archeologie, dit voor overheden, universiteiten en commerciële archeologische bedrijven. Sinds 2016 ben ik erkend archeoloog. Als projectleider heb ik een breed scala aan onderzoeken uitgevoerd, gaande van grafvelden uit de prehistorie en Romeinse tijd, over nederzettingen uit de bronstijd tot de middeleeuwen, tot Romeinse steden en legerkampen.

Caroline Dockx

In 2016 ben ik afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Leuven als Master in de Archeologie. Ik heb ervaring opgedaan met alle typen van archeologisch onderzoek: het schrijven van archeologienota’s en het uitvoeren van boringen, begeleidingen, proefsleuvenonderzoeken en opgravingen. Archeologie is altijd mijn passie geweest en het is dan ook altijd mijn droom geweest om een allround archeoloog te worden.

Julie Hagen

Vanaf mijn kindertijd was ik reeds geïnteresseerd in de wondere wereld van de archeologie. Deze passie en interesse resulteerde in het behalen van mijn Master in de Archeologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 2015. Inmiddels ben ik sinds 2016 werkende als allround archeoloog. Hierbij heb ik ervaring opgedaan in het opstellen van (archeologie)nota’s tot het uitvoeren van booronderzoeken, proefsleuvenonderzoeken en opgravingen. Daarnaast heb ik ook ervaring in het begeleiden en uitvoeren van commerciële en andere bedrijfsmatige activiteiten.

Christine Beckers

Al van in het middelbaar ben ik geboeid door archeologie. Tijdens de vakanties werkte ik mee als vrijwilliger bij opgravingen in mijn buurt. In 2007 behaalde ik mijn diploma archeologie aan de KULeuven en na enkele buitenlandse cultuurstudies ging ik aan de slag als archeoloog. Ik doe veldwerk en schrijf archeologienota’s, nota’s en eindverslagen van opgravingen. Ik hou van mijn werk omdat het een mix is van denken en doen, veelzijdig en afwisselend, binnen en buiten. Elk project is een duik in een andere laag van het verleden.

Vanessa Vandenbussche

De mogelijkheid om de geschiedenis te herschrijven heeft me ertoe aangezet om archeologie te studeren. In 2020 ben ik afgestudeerd aan de universiteit van Gent, wat me nog een junior archeoloog maakt. Ik heb doorheen mijn studie kennis gemaakt met de Eerste Wereldoorlog, Romeinse grafvelden en  middeleeuwse bewoning. Mijn ervaringen reiken van archeologienota's schrijven tot opgravingen uitvoeren. Ik hoop meerdere tijdsperiodes als structuren te mogen bestuderen en interpreteren, om zo de kennis van het verleden verder te onderzoeken en ook mijn eigen kennis verder uit te bereiden.

Alissa Monden

Momenteel zit ik in mijn Master Archeologie aan de KU Leuven. Doorheen mijn studie ben ik tijdens opgravingen in contact gekomen met verschillende periodes, gaande van prehistorie, de middeleeuwen tot de nieuwste tijd en de Eerste Wereldoorlog. Mijn interesse in geschiedenis is er al sinds de lagere school. Het kunnen reconstrueren van het verleden aan de hand van achtergebleven menselijke resten is hetgeen dat mij het meeste aantrekt in archeologie. Prehistorie is de periode die mijn voorkeur wegdraagt en waarin ik mij het liefste wil blijven verdiepen.

Ellen Vannoppen

Dit jaar studeer ik af als archeoloog en egyptoloog. Vanaf mijn eerste dag in het veld, wist ik dat archeologie mijn passie was. Ik hou van de praktische kant van het vak en van de variatie die het beroep biedt. Elk project brengt verrassingen en nieuwe uitdagingen met zich mee. Mijn doel is om de gaten in onze kennis van het verleden beetje bij beetje op te vullen. Als jobstudent heb ik op sites gewerkt uit de prehistorie, ijzertijd en middeleeuwen.

Lees het hier

Nieuws, blog & meer

09.08.2020 | Nieuws
Opgraving Oorderen in de kranten

In de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad verschenen mooie artikels over de opgraving in Oorderen. Het historische en archeologische belang van dit soort oppgravingen is niet te onderschatten.

Lees verder
07.08.2020 | Blog
Op zoek naar Oorderen, maand juli

Oef, we zijn terug van weggeweest! Enkelen van ons zijn op verlof geweest en anderen hebben verder gewerkt op de opgraving van het GM-terrein. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen weken? We bezorgen jullie hierbij weer graag een overzicht van de gebeurtenissen en leuke anekdotes van de voorbije weken.

Lees verder
31.07.2020 | Blog
Romeinse graven aan de Cottalaan in Tongeren

Begin juli werden we door het Agentschap Onroerend Erfgoed opgebeld omdat op een werf aan de Cottalaan in Tongeren een toevalsvondst was aangetroffen.

Lees verder
30.06.2020 | Blog
Op zoek naar Oorderen. Week 4

Halverwege zitten we al...

Al 4 weken zijn we aan het opgraven in Oorderen. We gaan van het ene uiterste naar het andere. Van enorme regenbuien naar vreselijke hitte, en dan weer naar koude en wind. Maar we trotseren het allemaal, want met elke meter die wordt proper gemaakt, krijgen we een beter zicht op de geschiedenis van Oorderen… 

Lees verder
26.06.2020 | Blog
Op zoek naar Oorderen. Week 3

Afgelopen week hebben we verder gewerkt in werkput 7, ter hoogte van de voormalige Press Shop van de GM-fabriek in de haven van Antwerpen. De regen van vorige week heeft er voor gezorgd dat delen van ons vlak verregend waren maar na een dag borstelen, krabben en schuppen ziet het vlak er prachtig uit. Kijk maar naar de foto's hierboven en hieronder!

Lees verder
19.06.2020 | Blog
Op zoek naar Oorderen - week 2

De tweede week van onze opgraving in de haven van Antwerpen, aka Oorderen, heeft onze (al dan niet aanwezige) spierballen serieus op de proef gesteld 💪.

Lees verder
12.06.2020 | Blog
Op zoek naar Oorderen

Week 1 van de opgraving op het voormalige GM-terrein

Zoevende windmolens, racende vrachtwagens, stof-opwekkende rukwinden en een merkwaardige geur die voor de ene lijkt op frietjes, voor de andere op gesmolten chocolade of boerenkool met worst… It is good to be back in the Port Of Antwerp. Onze eerste week opgraven zit er al weer op…

Lees verder
Toon alles

Vacatures

Kom ons team versterken

Er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar

STEL EEN VRAAG

Contacteer ons


Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now