Op zoek naar Oorderen. Week 4

Halverwege zitten we al...

Al 4 weken zijn we aan het opgraven in Oorderen. We gaan van het ene uiterste naar het andere. Van enorme regenbuien naar vreselijke hitte, en dan weer naar koude en wind. Maar we trotseren het allemaal, want met elke meter die wordt proper gemaakt, krijgen we een beter zicht op de geschiedenis van Oorderen… 

Deze week hebben we onze werkput verder uitgebreid in oostelijke richting. In vergelijking met de rest van de werkput blijken de funderingen en vloeren hier minder goed bewaard te zijn gebleven. De bouw van de Opel-garage en de aanleg van de riolering hebben ervoor gezorgd dat grote delen van de bebouwing volledig verdwenen zijn.

Toch blijft het mogelijk om de bebouwing te reconstrueren, mede door de kaarten van het Primitief Kadaster waarop de contouren van de woningen zijn aangegeven. Alleen de contouren, want heel gedetailleerd zijn deze kaarten niet. Ze geven geen informatie over hoe de woningen er uit zagen, welke delen woongedeelte waren en in welke ruimtes gewerkt werd. Dat moeten we proberen te achterhalen op basis van wat we nog vinden. Een hele puzzel 😉.

En hoe dicht komt het verleden ineens, als het jongetje dat vroeger met Gust speelde (het speelgoed-ventje dat we vorige week hebben gevonden in de woning aan de Zandstraat nr. 8) langskomt op de opgraving. Blijkt dat hij al 42 jaar bij Aertsen werkt! Mooie momenten 😊

Lees het hier

Gerelateerde berichten

19.02.2021 | Blog
een nederzetting uit de late ijzertijd - vroeg-Romeinse tijd in Meise

We laten de mooie Kempen even achter ons, en zijn een opgraving gestart in het heuvelachtige Meise. Tijdens het vooronderzoek zijn proefsleuven getrokken, waarbij sporen en aardewerk zijn gevonden die in de late ijzertijd – vroeg-Romeinse tijd dateren. Het gaat om fragmenten van potten die met de hand zijn gevormd. Reden te meer dus om hier verder onderzoek te doen…

 

Lees verder
06.12.2020 | Blog
Eerste resultaten van de opgraving in Zwijnaarde

Een aantal weken geleden heeft ons team een kleine opgraving in Zwijnaarde, bij Gent, afgerond. Hierbij is een terrein onderzocht in een industriegebied, waar een grote parkeergarage zou worden gebouwd. Het onderzoek heeft ons sporen uit de metaaltijden, de late middeleeuwen en de nieuwste tijd opgeleverd. Dat er op deze locatie archeologische resten in de bodem zitten, was een verrassing aangezien onderzoek in de omgeving tot nu toe nog niets heeft opgeleverd.

Lees verder
28.11.2020 | Blog
Terugblik op de opgraving in Aarschot

De historische kern van Aarschot ligt aan de Demer. De oudste stadskern ligt aan de voet van de Kouterberg, één van de ijzerzandsteenheuvels die zo karakteristiek zijn voor het Hageland. Aarschot ontwikkelde zich verder aan de rechteroever van de Demer naar het noorden en noordoosten toe, de riviervlakte in met de zijrivier de Grote Laak die als aftakking kon gebruikt worden om eventuele wateroverlast te regelen.

Lees verder
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now